مەقالەکان
ئاگاتان لەكەش و هەوایە، وایە؟! کەشوهەوای دەرەوەت زانی، بەڵام لەکەشوهەوای دڵت پرسیوە؟! ئاگات لێیە لافاوی تاوان چەندێکی کاولکردوە و، تۆفانی بێئاگایی چەندێکی ڕوخاندوە و، هەورە تريشقەی بێباکی چەندێکی سوتآندوە؟! دەزانیت هەوری ڕەشی سەر دڵت، خەو و ئیسراحەتی لێت تۆراندوە؟! بۆیە بێدار بەوە و هەستەوە لەکەشوهەوای دڵت بکۆڵەوە و شوێنە ڕووخاوەکان چاک بکەوە!  تا كەی چاوەڕوانی و وەستاوی؟! بەقامچی ئایەت و فەرمودە ترسێنەرەکان بێداریکەوە و بەداواکردن لەحکومەتی قورئان ئاوەدانی بکەوە و بەپێخەف و لێفەی زیکرەکان کەشی ساردی گەرمکەوە و بە شەونوێژ و سوژدە گریاناوییەکان وەحشەت و تەنهایی سەر دڵت بڕەوێنەوە. "زستان دەستکەوتی بێمەینەتی باوەڕدارە". زستان بەهاری دڵی ئیماندارە.   علی خان...
درێژەی بابەت

بابەتی بینراو

بابەتی دەنگی
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 26
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 25
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 25
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 24
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني 23
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 22
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 21
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 20
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 19
شەرحی عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني-شەرحی عقیدة السلف ٲصحاب الحدیث للصابوني ـ 18