مەقالەکان
ڕزگاربوونی ڕزگار جێی بایەخت بێت

تیاچوونی تیاچوو جێی سەیرت نەبێت، 

ڕزگاربوونی ڕزگار جێی بایەخت بێت.

لە: مقصورة ابن دريد

 

ئەڵێ: سەیرت نەیەت لەو هەموو خەڵکە لایداوە و تیاچووە ، بەڵکو سەیرت لەوانە بێت لەو هەموو فیتنە ڕزگاریان بووە ، چۆن ڕزگاریان بووە؟!

 

له فەیسبووك