نیشانەكانی ڕۆژی قیامەت

نیشانەكانی ڕۆژی قیامەت (پایەی پێنجەمی ئیمان: بڕوا بوون بە ڕۆژی دوایی)
نیشانه‌كانی ڕۆژی دوایی، وتاری: 26 - 10 - 2018 - 16 - صفر - 1440 (ده‌نگ)
وانەی ((14) نیشانەكانی قیامەت بەشی (14)13/11 /2015-1صفر1437)
وانەی ((28) (كۆتا وتارى نیشانەی گەورەى قیامەت (تەنها چەند چركەیەكی سەرەتا دەنگی نیە) 22-4-2016-15رجب1437)
وانەی ((19) نیشانەكانی قیامەت بەشی (19)08/01 /2016- 28ربيع الأول1437)
وانەی ((6) نیشانەكانی قیامەت بەشی (6)وتارى 6ذوالقعدة143621/8/2015)
وانەی ((24) نیشانەكانی قیامەت بەشی (24) 0403 / 201624جمادي الأولى1437)
وانەی ((15) نیشانەكانی قیامەت بەشی (15)20/11 /2015-8صفر1437)
وانەی ((2) نیشانەكانی قیامەت بەشی دووەم (2)وتارى 19/6/20152رمضان1436)
وانەی ((20) نیشانەكانی قیامەت بەشی (20)1501201605ربيع الثاني1437)
وانەی ((9) (زۆربوونی كوشتن وفیتنە ) نیشانەكانی قیامەت بەشی (9)27ذوالقعدة143610/9/2015)
وانەی ((25) نیشانەكانی قیامەت بەشی (25) 1/01 / 04 /201623جمادي الآخرة1437)
وانەی ((16) نیشانەكانی قیامەت بەشی (16)04122015/ 22صفر1437)
وانەی ((3) نیشانەكانی قیامەت بەشی (3)وتارى 10/7/201523رمضان1436)
وانەی ((21) نیشانەكانی قیامەت بەشی (21) 22/01 /2016-12ربيع الثاني1437)
وانەی ((10) نیشانەكانی قیامەت بەشی (10)26ذوالحجة143609/10/2015)