ڕاوی وڕونكردنەوەی چەواشەكاریەكانی

پەردە هەڵماڵین لەسەر ناڕاستیەكانی یونس ڕاوی وڕونكردنەوەی چەواشەكاریەكانی له‌ ژێر دروشمی: زانست ئابڕو به‌ری ئیددیعاكه‌رانیه‌تی